Als je geen geld hebt om te vertalen

Voor Filter, tijdschrift over vertalen schreef ik een uitgebreide analyse van de zeer slechte inkomenspositie van literair vertalers en de consequenties die dat heeft voor o.a. de carrièreperspectieven van jonge vertalers. Boekvertalers komen van hun werk nauwelijks rond en beginnende vertalers krijgen daardoor amper de kans om zich te ontplooien, alle opleidingsmogelijkheden ten spijt. Als jonge vertaler heb ik hier helaas volop mee te maken. Ik kon niet langer stilzwijgend toekijken en besloot daarom een artikel te schrijven om de situatie aan de kaak te stellen. Het stuk is volop besproken in de vertaalwereld.

“De bijdragen over jonge vertalers in het jubileumnummer van Filter (27:2) waren voor mij als jonge en nieuwe vertaler over het algemeen een feest van herkenning. Dit soort lectuur met mooie vertaalkritieken over en door jonge vertalers, praktische tips over het verkrijgen van opdrachten en informatie over nieuwe ontwikkelingen voor vertalers had ik tijdens mijn Master Vertalen in Utrecht acht jaar geleden graag gelezen. De algehele boodschap leek me overwegend positief: hoewel de weg naar opdrachten moeizaam is en de financiële waardering gering, zijn er goede ontwikkelingen en jonge vertalers kunnen prima vertalen. Zoiets leest natuurlijk prettig. Wat volgens mij echter grotendeels ontbrak was aandacht voor de donkere kant van het verhaal, namelijk dat de ontzettend lage tarieven voor vertalingen een obstakel vormen voor de ontplooiing en carrièremogelijkheden van vertalers. Ik ben blij dat collega-vertaler Anne Lopes Michielsen daar in haar bijdrage bij stilstaat. Het is misschien geen leuk verhaal, maar het is wel een situatie die wat mij betreft dringend moet veranderen en daarom een belangrijke plaats verdient in het debat over de vertaalpraktijk.”

Lees het hele artikel op de website van Filter.