Algemene voorwaarden

Taalbureau Scriptura: Algemene voorwaarden taalcursussen

1. Inschrijving en betaling

1.1 Aanmelden geschiedt uitsluitend via het online inschrijfformulier.
1.2 Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Wanneer de cursus vol zit, wordt u op de lijst met geïnteresseerden geplaatst.
1.3 U schrijft zich in voor één gehele cursus. Wilt u daarna doorgaan met de lessen, dan dient u zich opnieuw in te schrijven voor een volgende cursus. Voor privélessen geldt een afwijkende cursusduur en prijs, in overleg bepaald en schriftelijk vastgelegd.
1.4 De cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende interesse.
1.5 Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus ontvangt u bericht over het al dan niet doorgaan van de cursus. Gaat de cursus door en bent u geplaatst, dan ontvangt u de factuur voor het volledige cursusgeld, dat voor aanvang van de eerste les moet zijn voldaan. Samen met de factuur ontvangt u het studieprogramma met daarin alle informatie over de cursus. Voor privélessen is geen vast studieprogramma omdat de lessen bij iedere cursist verschillend zijn.

2. Annulering en afwezigheid bij groepscursussen

2.1 Wanneer de cursist tussentijds besluit te stoppen met de cursus of de cursus voortijdig annuleert is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
2.2 Afwezigheid door de cursist geeft geen recht op restitutie van (een deel van) het cursusgeld.

3. Betaling, annulering en afwezigheid bij privélessen

3.1 Privélessen dienen vooraf te zijn betaald in een lespakket van minimaal 5 lessen. Na afloop hiervan kan de cursist een nieuw lespakket inplannen op hetzelfde tijdstip.
3.2 Wanneer de cursist verhinderd is en dit tijdig laat weten, bestaat de mogelijkheid om incidenteel de lestijd te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip, op voorbehoud van beschikbaarheid van de docent.
3.3 Wanneer de cursist minder dan 24 uur van tevoren de les annuleert wordt het lesgeld wél in rekening gebracht.

4. Studieresultaat en lesmateriaal

4.1 Taalbureau Scriptura is niet aansprakelijk voor uw uiteindelijke studieresultaat.
4.2 De vermelde prijzen zijn exclusief boeken, tenzij anders vermeld. In het studieprogramma staat omschreven welke boeken u nodig heeft. Zorg ervoor dat u deze boeken in huis heeft voordat de cursus begint.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Taalbureau Scriptura is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de activiteiten die de docent organiseert.